WMO WRV

"Op zoek naar een passende (maatwerk) oplossing"

Van elektrische rolstoel tot huisbezoeken: Bert Kranenburg vertelt over zijn functie als WMO WRV consulent.

WMO WRV

"Op zoek naar een passende (maatwerk) oplossing"

Van elektrische rolstoel tot huisbezoeken: Bert Kranenburg vertelt over zijn functie als WMO WRV consulent.

Bert, jij bent consulent WMO / WRV. Waar staan die letters voor?

De letters WMO staan voor: Wet Maatschappelijke Ondersteuning en WRV staat voor Wonen, Rollen en Vervoer. Als consulent WRV kom ik vaak bij mensen thuis die problemen ondervinden in de woning waardoor er aanpassingen in huis nodig zijn om daar te kunnen blijven wonen. Of iemand kan zichzelf niet meer goed verplaatsen en kan daardoor het huis niet meer uit.

Bedoel je met aanpassingen zo’n beugel voor aan de muur of een traplift?

Nou, kleine aanpassingen in huis, zoals bijvoorbeeld een beugel, kunnen mensen vaak zelf wel aan (laten) brengen. Bij de bouwmarkt zijn dit soort hulpstukken veelvuldig verkrijgbaar en als mensen deze zelf niet kunnen plaatsen, dan is er vaak wel een behulpzame buurman of iemand in de familie die kan helpen. Dat voorbeeld van de traplift is wél weer een goed voorbeeld van een grotere aanpassing in huis waardoor iemand langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. Iemand kan de trap niet meer zelfstandig op om naar de badkamer of slaapkamer te gaan en is met een traplift in staat om langer zelfredzaam te blijven. Maar we kijken veel breder; welke oplossingen zijn er nog meer en misschien zijn er wel betere oplossingen.

Heb jij een medische achtergrond dat je dit soort zaken ook kunt beoordelen?

Ik ben zelf van huis uit fysiotherapeut. Ik heb onder andere in een revalidatiecentrum gewerkt dus weet vanuit mijn opleiding en ervaring wel wat de meeste ziektebeelden inhouden. Mijn collega’s zijn ook allemaal paramedici, ergotherapeuten, verpleegkundigen etc. Dat we zelf ook werkzaam zijn geweest als behandelaar werkt ook fijn bij een huisbezoek. Het komt regelmatig voor dat bijvoorbeeld een ergotherapeut of een andere behandelaar het meldformulier heeft ingevuld. Als ik op huisbezoek ga en de behandelaar in kwestie is ook bij het gesprek aanwezig, kunnen we sneller schakelen; we praten dezelfde taal en weten waar we het over hebben. Vroeger was het veel meer ‘de consulent’ versus ‘de cliënt’- nu is het zo dat we juist in het gesprek gezamenlijk op zoek gaan naar de beste oplossing. Een advies en/of indicatie op maat dus.

Dus als ik het goed begrijp, kom jij pas bij iemand thuis als het gaat om ‘grotere aanpassingen’ in huis?

Het gaat niet alleen om aanpassingen in huis. Ik probeer het vaak ook breder te trekken en te kijken naar overige omstandigheden. Je kunt je namelijk afvragen als iemand een traplift nodig heeft om naar boven te kunnen, hoe makkelijk diegene bijvoorbeeld er nog op uit kan gaan, en buiten komt. Zaken als eenzaamheid en isolement kunnen ook aan de orde zijn als je slecht(er) ter been bent. Soms is het dan misschien beter om te verhuizen naar bijvoorbeeld een gelijkvloerse woning of een aanleunwoning waar je ook nog eens aanspraak hebt, in plaats van het huis aan te passen. Ik kijk graag verder naar wat de beperkingen voor de persoon nog meer betekent; naar zijn of haar leefwereld. Het is niet meer zoals vroeger dat je een checklistje hebt met af te vinken vragen en dat er dan een uitkomst uitrolt met voorzieningen waar iemand recht op heeft. Als consulent probeer ik samen met de klant een afweging te maken waar diegene écht mee geholpen is. Ik weeg daarbij af wat redelijk is wat de mensen of hun omgeving nog zelf kunnen doen, en wat bijvoorbeeld Buurtplein voor ze kan betekenen.

Ga je bij iedereen die een verzoek indient op huisbezoek?

Nee, zeer zeker niet. Alle ondersteuningsaanvragen die bij ons binnenkomen, worden door het Meldteam beoordeeld. Dit kunnen vragen zijn over opvoeden, relaties, de wijk waarin je woont of financiële vragen. Het Meldteam kan de meeste vragen beantwoorden of je doorverwijzen naar de juiste persoon binnen Buurtplein of instanties daarbuiten. Vragen en meldingen die relatief snel en eenvoudig zijn op te pakken worden door hen (telefonisch) afgehandeld. Bij complexere vragen en op momenten dat we de klant of zijn woning/leefomgeving willen zien, maken we een afspraak voor een huisbezoek. De situatie is dan beter te beoordelen en de meeste mensen waarderen het persoonlijk contact.

“Ik kijk ook naar wat de beperking nog meer voor iemand betekent.”

Bert Kranenburg

Zijn het voornamelijk vragen op het gebied van de woonproblemen die je krijgt?

Nee, zeker niet. Er zijn relatief veel mensen afhankelijk van een rolstoel. Een eenvoudige rolstoel die af en toe wordt gebruikt, kunnen mensen nog zelf kopen, maar als je de hele dag in de rolstoel zit, worden er meer eisen gesteld aan de rolstoel. Deze wordt meestal via de WMO verstrekt. Vaak wordt hierbij ook overlegd met de behandelend ergotherapeut. Tevens komen er regelmatig meldingen binnen waarbij mensen aangeven dat zij zich buitenshuis niet meer kunnen verplaatsen. Zij kunnen hierdoor niet meer zelf hun boodschappen doen, kennissen en familie bezoeken en bijvoorbeeld de Stadskamer bereiken. Er wordt dan gekeken welke oplossingen er zijn, zo kun je bijvoorbeeld gebruikmaken van de Vlinderbus of de elektrokar. Ook wordt er gekeken of familie of kennissen kunnen ondersteunen, of dat mensen zelf in staat zijn om een voorziening aan te schaffen. Zijn deze mogelijkheden er niet, dan gaan we op zoek naar een passende (maatwerk)oplossing.

Vervoersvoorzieningen

Als je een beperking hebt en hierdoor problemen hebt met het gebruik van reguliere vervoersmiddelen zoals een bus, een brommer of een fiets, kan een vervoersvoorziening een oplossing bieden. Deze biedt alleen een oplossing voor de vervoersproblemen die te maken hebben met je deelname aan het maatschappelijk verkeer. En alléén als je géén andere mogelijkheden voor vervoer hebt.

Welke vervoersmogelijkheden zijn er in de gemeente Doetinchem?

De gemeente Doetinchem biedt tal van mogelijkheden op het gebied van vervoer:

ZOOV

ZOOV is het aanvullend openbaar vervoer vanuit de Achterhoek en een gezamenlijk initiatief van diverse Achterhoekse gemeenten. ZOOV vervoert op maat, of van en naar school of werk.

Arriva Vlinderbus

Een vervoersdienst van Arriva waarbij je zelf kan kiezen bij welke halte je wordt opgehaald en afgezet. Vaste prijs € 1,50 en tot een half uur voor vertrek nog te reserveren.

Contact op wielen

De vrijwilligers van Stichting Contact op Wielen vervoeren mensen die (tijdelijk) minder mobiel zijn van en naar een gewenste plek in Doetinchem of Wehl met elektrokarren. Nadat je telefonisch een afspraak hebt gemaakt komt de e-kar voorrijden. Kosten: een vrije gift.