Welkomstwoord

Met veel plezier presenteer ik bij deze, mede namens alle medewerkers van Buurtplein, het jaarbericht van 2019.

2019 waarin ik zelf per 1 oktober aan mocht treden als directeur-bestuurder van Buurtplein. Het Buurtplein dat ik heb leren kennen als een organisatie met zeer kundige en professionele medewerkers met hart voor hun cliënten en de taak waarvoor zij staan.

2019 ook als een jaar waarin heel veel mooie ontwikkelingen vorm zijn gegeven. Een aantal vind je terug in dit jaarbericht. Voorbeelden van initiatieven die we samen met onze ketenpartners in gang hebben gezet zijn de actie #HalloBuren en de start van de Rondkomers, een initiatief om het taboe op financiële zorgen te doorbreken en daardoor mensen in een vroeg stadium te kunnen helpen.

Naast deze en nog vele andere initiatieven uiteraard het ‘gewone werk van alledag.’ De zorg en ondersteuning voor de kwetsbare inwoners van Doetinchem. Het lijkt zo gewoon en vanzelfsprekend maar de passie waarmee de medewerkers van Buurtplein dit, ook in roerige tijden, elke dag in de praktijk brengen is een groot compliment waard.

En last but not least: met de blik vooruit! De blik gericht op 2020 waarin Buurtplein wederom veranderingen te wachten staan. Veranderingen ingegeven door enerzijds financiële krapte binnen het Sociaal Domein, maar die anderzijds voldoende ruimte blijven bieden om de kwaliteit van de dienstverlening van Buurtplein nog beter tot uiting te laten komen.

Ik ben er trots op hier samen met alle medewerkers van Buurtplein vorm en inhoud aan te mogen geven. Samen met de gemeente, al onze ketenpartners en uiteraard de inwoners van Doetinchem waar het allemaal om draait:

Buurtplein, samen het verschil!

Marleen Leurs Directeur-bestuurder

Welkomstwoord

Met veel plezier presenteer ik bij deze, mede namens alle medewerkers van Buurtplein, het jaarbericht van 2019.

2019 waarin ik zelf per 1 oktober aan mocht treden als directeur-bestuurder van Buurtplein. Het Buurtplein dat ik heb leren kennen als een organisatie met zeer kundige en professionele medewerkers met hart voor hun cliënten en de taak waarvoor zij staan.

2019 ook als een jaar waarin heel veel mooie ontwikkelingen vorm zijn gegeven. Een aantal vind je terug in dit jaarbericht. Voorbeelden van initiatieven die we samen met onze ketenpartners in gang hebben gezet zijn de actie #HalloBuren en de start van de Rondkomers, een initiatief om het taboe op financiële zorgen te doorbreken en daardoor mensen in een vroeg stadium te kunnen helpen.

Naast deze en nog vele andere initiatieven uiteraard het ‘gewone werk van alledag.’ De zorg en ondersteuning voor de kwetsbare inwoners van Doetinchem. Het lijkt zo gewoon en vanzelfsprekend maar de passie waarmee de medewerkers van Buurtplein dit, ook in roerige tijden, elke dag in de praktijk brengen is een groot compliment waard.

En last but not least: met de blik vooruit! De blik gericht op 2020 waarin Buurtplein wederom veranderingen te wachten staan. Veranderingen ingegeven door enerzijds financiële krapte binnen het Sociaal Domein, maar die anderzijds voldoende ruimte blijven bieden om de kwaliteit van de dienstverlening van Buurtplein nog beter tot uiting te laten komen.

Ik ben er trots op hier samen met alle medewerkers van Buurtplein vorm en inhoud aan te mogen geven. Samen met de gemeente, al onze ketenpartners en uiteraard de inwoners van Doetinchem waar het allemaal om draait:

Buurtplein, samen het verschil!

Marleen Leurs Directeur-bestuurder