Buurtplein 2020


“Samen het verschil!"

- Marleen Leurs -

Directeur & bestuurder

Het Sociaal Domein is volop in beweging. Dat merken we ook bij Buurtplein. Ook de gemeente Doetinchem ontkomt er immers niet aan om samen met haar partners te zoeken naar nieuwe manieren om haar inwoners binnen de steeds krapper wordende financiële kaders optimaal te blijven ondersteunen.

En samen maakt dan op meerdere manieren het verschil. Samen met de gemeente als opdrachtgever en Buurtplein als opdrachtnemer zoeken naar meer focus: hoe stellen we voor 2020 dusdanige prioriteiten binnen het takenpakket van Buurtplein dat de formatie ook dáár ingezet kan worden waar dat het meest nodig is? Hoe blijven we zorgdragen voor onze kwetsbare inwoners, ook als dat betekent dat je niet zelf meer alle activiteiten kunt uitvoeren zoals je dat jaren gewend was - en misschien meer moet inzetten op de ondersteuning en toerusting van vrijwilligers en ketenpartners? En wat betekent dat dan voor je eigen werk? En kunnen we met elkaar accepteren dat ‘obstakels soms ook bij het leven horen’ zoals één van onze medewerkers dat zo treffend zei. En hoe blijven we dan zorgdragen dat we present blijven in de wijk, de grote kracht van Buurtplein? Juist die presentie maakt dat inwoners ‘de Buurtpleiners’ vertrouwen en hun zorgen willen delen.

Samen dus, met al die Buurtpleiners, in een zoektocht naar nieuwe kaders. Kaders die soms pijn doen in het loslaten van activiteiten waar je jaren in geïnvesteerd hebt. Maar ook kaders die voldoende ruimte bieden om zaken anders te organiseren en de kracht van de ondersteuning van Buurtplein volop in stand te houden.

Verbinding

Samen ook met onze ketenpartners. Juist in een tijd van krapte, is verbinding het sleutelwoord. Verbinding in het zoeken naar nieuwe wegen om nóg beter op elkaar aan te sluiten. Om nóg meer samen op te trekken en elkaar te vinden in initiatieven waarin we de inwoners van Doetinchem nog beter kunnen ondersteunen.

Vertrouwen en ambitie

2020 wordt dus allerminst een rustig jaar. Een jaar van transformatie, maar ook een jaar van nieuwe kansen en mogelijkheden, een jaar van samen optrekken. En hoe mooi is het dan dat een slogan die 5 jaar geleden bij de start van Buurtplein zorgvuldig gekozen is zo haar waarheid blijft bewijzen door de jaren en alle ontwikkelingen heen. Waar een wil is, is een weg: wij zien samen met alle Buurtpleiners het jaar 2020 met vertrouwen en ambitie tegemoet.

Buurtplein: Samen het verschil!