Financiële problemen

"Schaam je niet, trek op tijd aan de bel"

Een op de vijf huishoudens heeft flinke geldzorgen. Zo ook in Doetinchem. Dit ziet Buurtplein terug in de ondersteuningsvragen die zij wekelijks binnenkrijgt. Achter ongeveer 30/40 procent van de aanmeldingen gaat een financiële vraag schuil. Buurtcoach Dagmar Jansen-Hattu ziet dit dagelijks in haar werk terug. "Financiële zorgen staan eigenlijk nooit op zichzelf. Het zorgt voor veel stress. En die stress leidt vaak weer tot problemen op andere gebieden, zoals je gezondheid, relatie of werk.”

Financiële problemen kan iedereen overkomen

"Schaam je niet, trek op tijd aan de bel"

Een op de vijf huishoudens heeft flinke geldzorgen. Zo ook in de gemeente Doetinchem. Dit ziet Buurtplein terug in de ondersteuningsvragen die zij wekelijks binnenkrijgt. Achter ongeveer 30/40 procent van de aanmeldingen gaat een financiële vraag schuil. Buurtcoach Dagmar Jansen-Hattu ziet dit dagelijks in haar werk terug. "Financiële zorgen staan eigenlijk nooit op zichzelf. Het zorgt voor veel stress. En die stress leidt vaak weer tot problemen op andere gebieden zoals je gezondheid, relatie of werk.”

Er rust een taboe op het hebben van financiële problemen. “Het kan echt iedereen overkomen. Je raakt je baan kwijt, je relatie loopt op de klippen of je wordt ziek. Daarnaast stijgen ieder jaar onze vaste lasten en de regelgeving in Nederland maakt het er ook niet makkelijker op. Een kleine fout kan grote gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan het niet tijdig doorgeven van een wijziging voor de toeslagen aan de Belastingdienst. Bij de definitieve berekening krijg je dan de rekening gepresenteerd en moet je soms honderden euro’s terugbetalen. En die heb je dan niet meer”, vertelt Dagmar.

Constante stress

Door het taboe wachten mensen gemiddeld zo'n vijf jaar voordat zij hulp zoeken. Dagmar gaat verder: “Mensen ontkennen het probleem vaak en proberen dit zo lang mogelijk zelf op te lossen. Jaren vol met stress zijn hieraan vooraf gegaan. Van het ene gat met het andere vullen en uiteindelijk het niet meer openen van de post. Het legt een enorme druk op je leven. Je hebt het gevoel dat je klem zit en zit constant in de overlevingsmodus. Je kunt hierdoor niet meer goed nadenken. En dat is ook heel begrijpelijk.” Ondertussen stapelt de ellende zich op en is de schuld na vijf jaar gemiddeld 43.000 euro geworden. Het oplossen van de schuld wordt dan steeds lastiger dan wanneer je er vroeg bij bent.

Weer grip krijgen

“Hoe moeilijk het ook is, praat erover en wees eerlijk. “Wanneer je eerlijk bent, is er veelal begrip. Je hoeft bijvoorbeeld geen smoesjes meer te verzinnen omdat je geen verjaardagscadeau kunt kopen of je kind ziek te melden, omdat er geen geld is voor een schoolreisje. Zoek hulp bij familie, vrienden of meld het op school of bij de huisarts”, is het advies van Dagmar.

“Je kunt je natuurlijk ook bij Buurtplein melden. De buurtcoach probeert jouw eerste stress weg te nemen door samen met jou grip te krijgen op de financiële situatie. Door bijvoorbeeld een overzicht van inkomsten en uitgaven te maken, eventueel het inkomen op orde te krijgen en te bellen met schuldeisers als dat nodig is. Ook kan de buurtcoach jou verder helpen met het inzetten van een financieel maatje om de administratie op orde te krijgen en bepaalde voorzieningen voor je aan te vragen zoals de Voedselbank.” Is er meer hulp nodig, denk hierbij aan bijvoorbeeld schuldregeling, budgetcoaching, schuldsanering of bewindvoering, dan werken we samen met BvFO (Bureau voor Financiële Ondersteuning) van de gemeente.

“Het kan echt iedereen overkomen. Je raakt je baan kwijt, je relatie loopt op de klippen of je wordt ziek."

Dagmar Jansen-Hattu

De Rondkomers

Naast haar werk als buurtcoach is Dagmar binnen Buurtplein actief in projecten die armoede en schulden aanpakken. Een van die projecten is De Rondkomers. Dagmar is enthousiast over dit project dat in 2019 is gelanceerd. “In Doetinchem zijn er veel initiatieven rondom dit thema maar door samen te werken kunnen we elkaar versterken. Want we doen het allemaal voor dezelfde Doetinchemmers.”

De Rondkomers is een samenwerking tussen Buurtplein, gemeente Doetinchem, Platform Armoedebestrijding Doetinchem, Laborijn en UWV. Sinds kort zijn de Rabobank Graafschap en voetbalvereniging De Graafschap partner. Samen streven zij naar zo min mogelijk financiële zorgen voor alle Doetinchemmers. Zij willen het taboe op financiële zorgen doorbreken. Dit doen zij door themagericht projecten en activiteiten op te zetten. Het eerste thema is jongeren en schulden. Neem eens een kijkje op www.derondkomers.nl.

Hulp nodig?

Heb je financiële zorgen? Trek aan de bel. Dit kan op verschillende manieren. Je kunt een melding doen via www.buurtplein.nl of binnenlopen tijdens de (financiële) spreekuren in enkele wijken. Daarnaast zijn er Formulieren Cafés voor hulp bij bijvoorbeeld het aanvragen van kwijtschelding of het Meedoenarrangement. En er zijn spreekuren van de sociaal raadslieden als je bijvoorbeeld een juridische vraag of een vraag over de belastingen hebt. Kijk voor een volledig overzicht op www.buurtplein.nl.