Buurtplein in cijfers


Er zijn in totaal

4372

meldingen binnengekomen bij Buurtplein in 2019.

2814

huishoudens in de gemeente Doetinchem ontvingen hulp van Buurtplein.

39%

van de inwoners die zijn bereikt door vroegsignalering krijgen hulp bij het oplossen van hun betalingsachterstanden.

Het Formulieren Café beantwoordde

973

vragen op 3 locaties.

In twee jaar tijd hebben

99

nieuwe organisaties en

379

nieuwe vrijwilligers zich ingeschreven bij Vrijwilligerscentrale Doetinchem.

In 2019 waren er

232

aanmeldingen voor Buurtbemiddeling in de gemeente Doetinchem, Berkelland, Bronckhorst en Oost-Gelre.

In

2/3

van de aanmeldingen heeft de inzet van Buurtbemiddeling bijgedragen aan een verbetering of oplossing tussen buren.

32

vrijwilligers zetten zich in voor Buurtbemiddeling.

Gemiddeld wachten mensen

5

jaar met hulp vragen bij financiële problemen.

70

mensen worden individueel begeleid door vrijwilligers bij financiële ondersteuning.

Er waren

862

spreekuurcontacten en

232

backoffice trajecten door Sociaal Raadslieden.

Bij de groepsaanpak van het Jongeren Interventie Team zijn

74

jongeren betrokken