Buurtplein:
samen het verschil

Het jaar 2018 was er één van intensief bouwen. Bouwen aan onze organisatie, bouwen voor en mét collega’s, samenwerkingspartners en inwoners. Mede dankzij de feedback die we hebben opgehaald hebben we kunnen bouwen aan een nóg betere dienstverlening. Hoe we dit hebben gedaan lees je in dit jaarbericht.

"In 2018 zijn de jeugd- en gezinswerkers geïntroduceerd en zij hebben hun plek gevonden in de wijken. Daarnaast zijn veel taken die te maken hebben met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) overgekomen vanuit de gemeente naar Buurtplein.


De overgang naar 2019 markeert een nieuwe fase. Deze nieuwe fase kenmerkt zich op de korte termijn door verdere samenwerking met de gemeente en professionalisering van de organisatie. Maar ook meer focus op onze operationele dienstverlening en activiteiten. Belangrijke aandachtsgebieden voor 2019 zijn onder andere het verbeteren van onze ICT-faciliteiten en het opzetten van een nieuw klanttevredenheidsonderzoek. Dit past in het beleid om de dienstverlening naar onze klanten, de inwoners van Doetinchem, te optimaliseren.


Ook de financiële problematiek, waarmee veel van onze inwoners worden geconfronteerd blijft een belangrijk aandachtsgebied. In het voorjaar van 2018 is Buurtplein een programma gestart om, samen met netwerkpartners als Laborijn, BVFO en UWV aan deze maatschappelijke opgave te werken. Ook in 2019 wordt die samenwerking verder voortgezet.


Voor het Maatschappelijk Activerings Centrum (MAC) zoals dat in 2018 is gestart is, hebben we het voornemen dit in 2019 verder uit te bouwen binnen Buurtplein tot een stevige collectieve voorziening. Zo kunnen we dit concept ook na 2019 eventueel op andere locaties vorm gaan geven.


Verbinden is het sleutelwoord

Naast voorbeelden van belangrijke aandachtsgebieden voor 2019 en het verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de WMO en vraagstukken rondom Jeugd en Gezin, blijft Buurtplein ook heel praktisch en laagdrempelig werken aan het verbinden mét en ván mensen. Verbinden als individuele ondersteuning gevraagd wordt, maar ook het verbinden van mensen onderling. Dat kan op allerlei manieren; van mensen die vanuit een vrijwilligers rol anderen willen helpen tot gezamenlijke activiteiten in en rond een bepaald thema – aandachtsgebied of locatie. Kortom, er zijn vele wegen die Buurtplein bewandelt. In dit jaarbericht treft u daar een aantal voorbeelden van. Voorbeelden die mooi aangeven wat we doen, waar we voor staan en hoe we samen met inwoners, gemeente en andere collega organisaties verder blijven bouwen aan een samenleving waar voor iedereen plaats is en waarin we samen het verschil kunnen maken."


Richard de Winter, directeur/bestuurder ad interim

Wat is Buurtplein?

Samen met de inwoners, de gemeente en partners werkt Buurtplein aan een sociaal stabiele gemeente, waarin:


  • Inwoners zo lang mogelijk zelf de regie op hun eigen leven hebben en houden;
  • Iedereen zinvol mee kan doen;
  • De uiterste inzet wordt geleverd op preventie;
  • Maatwerk wordt geboden als dat nodig is;
  • Samenwerking met inwoners en partners centraal staat.


Buurtplein werkt onder de regie van de gemeente Doetinchem.

Hoe werkt Buurtplein?

Buurtplein werkt vanuit zeven buurtteams. De buurtcoach, jeugd- en gezinswerker en Wmo consulent werken vanuit de wijk en zijn het aanspreekpunt voor wijkbewoners die ondersteuning nodig hebben. Buurtplein bevordert de sociale binding in de wijk door te ondersteunen bij het opstarten van nieuwe initiatieven en door slimme verbindingen te leggen, te ondersteunen bij opvoeden en opgroeien en indien nodig toe te leiden naar een maatwerkvoorziening.


Daarnaast werkt Buurtplein met een aantal Stedelijke Voorzieningen dichtbij de inwoners. Buurtplein bestaat uit: Buurtteams, Buurtbemiddeling, Coördinatie Bredeschoolnetwerk, Integrale vroeghulp, Jeugd Interventie Team, Sociaal Raadslieden, Vrijwilligerscentrale Doetinchem, Wmo, Meldteam en Online wijkcentrum.


De wijkcentra zijn bij uitstek de plek voor wijkbewoners om informatie op te halen, deel te nemen aan activiteiten of een vraag of probleem te bespreken. Op een aantal plekken zijn, ondersteunend aan het werk van Buurtplein, extra voorzieningen ingericht. Denk daarbij aan het Formulieren Café in Doetinchem en Wehl en de Gaanderbalie in Gaanderen.

MARIEKE

Teamondersteuner

en JIT


"Jeugdgroepen verschillen van elkaar en dit vraagt om maatwerk"

MAIK

Buurtcoach

de Huet


"We hebben geluisterd naar bewoners en daarop ingespeeld"

HOUKELIEN

Coördinator

Buurtbemiddeling


"Het gesprek aangaan met elkaar is erg belangrijk"

WOUTER

Stedelijk

Jongerenwerker


"Ik ben veel op pad in Doetinchem met de jongeren"

MAUREEN &

JACQUELINE

Het Noorderlicht


"Wij zijn vaak een luisterend oor"

ROCHELLE

Jeugd- en

gezinswerker


"Het kunnen meedenken op verschillende levensgebieden is mooi"