De jeugd- en gezinswerker van Buurtplein

"Onbetaalbaar hoe blij je mensen soms kunt maken!"

Sinds begin 2018 werkt Buurtplein met jeugd- en gezinswerkers. De jeugd- en gezinswerker heeft kennis en ervaring op het gebied van jeugd en jeugdhulp en ondersteunt jongeren en hun gezin tot en met 18 jaar.

De jeugd- en gezinswerker van Buurtplein

"Onbetaalbaar hoe blij je mensen soms kunt maken!"

Sinds begin 2018 werkt Buurtplein met jeugd- en gezinswerkers. De jeugd- en gezinswerker heeft kennis en ervaring op het gebied van jeugd en jeugdhulp en ondersteunt jongeren en hun gezin tot en met 18 jaar.

Verschillende vragen

De jeugd- en gezinswerkers werken vanuit de wijk in het buurtteam van Buurtplein. Je kunt ze ook tegenkomen op de basisschool en bij activiteiten in de wijk. De jeugd- en gezinswerker is er voor het hele gezin. Jeugd- en gezinswerkers Judith en Jolien vertellen je er alles over.

Aanmelding

Judith: "Een gezin komt bij ons terecht op eigen verzoek maar ook door aanmelding vanuit school, kinderdagverblijf of Veilig Thuis. Aanmelding door een instantie gebeurt altijd met toestemming van de ouders. Wij zorgen vervolgens dat het gezin binnen een week een telefoontje van ons krijgt om te bespreken wat er aan de hand is.

Voorbeelden van lichte vragen zijn: ‘Mijn kind slaapt slecht, hebben jullie tips voor mij?’ ‘Mijn peuter eet slecht, hoe ga ik hier mee om?’ maar ook: ‘Mijn kind zit niet goed in zijn vel en doet het slecht op school, wat kan ik hieraan doen?’ Bij zwaardere vragen gaat het op meerdere gebieden niet goed. Denk aan: zorgen omtrent veiligheid en ontwikkeling, criminele activiteiten, gedragsproblemen en problemen waarbij andere hulp wordt ingezet. Bij andere hulp moet je denken aan bijvoorbeeld: psychologen, jeugdzorgorganisaties en instanties die bemiddelen tussen gescheiden ouders."

Ondersteuning

"Wij proberen eerst zelf het kind en de ouders te helpen," vertelt Jolien. "Alle jeugd- en gezinswerkers zijn hbo geschoold.

De meeste hebben een opleiding gedaan in Pedagogiek, Sociaal Pedagogische Dienstverlening of Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Samen kijken we wat er in het gezin speelt. Door ouders te ondersteunen in de begeleiding van hun kind, kan het gezin al geholpen zijn."

Eigen kracht

"Ik heb eens een gezin geholpen puur door de ouders in hun eigen kracht te zetten. Hun dochter had veel gedragsproblemen en haar ouders wisten niet meer wat ze moesten doen. Door de ouders wat tips en tricks te geven zoals: een beloningsysteem invoeren bij positief gedrag, een time-out plek als het even niet goed gaat, is het meisje weer stabiel geworden. Wij bespreken samen met de ouders hoe en wanneer ze dit kunnen toepassen."

De jeugd- en gezinswerker

Judith & Jolien

Netwerkpartners

Judith vertelt hoe ze een gezin met twee overbelaste ouders heeft kunnen helpen. "Ik heb eens een gezin met twee overbelaste ouders en drie kinderen, waarvan twee gedragsproblemen hadden, kunnen helpen door hun zoon naar een vakantieopvang te laten gaan. De zoon had de tijd van zijn leven en de ouders konden even tot rust komen. Door naast de ouder te gaan staan, mee te gaan naar de huisarts of samen professionele hulp te zoeken komen we vaak al een heel eind. Als we er zelf niet uitkomen kunnen we de hulp van netwerkpartners inschakelen. Dit zijn onder andere: organisaties in de buurt, zorgaanbieders, jeugdinstanties, huisartsen en psychologen.

Wij organiseren verschillende trainingen voor kinderen, bijvoorbeeld de KIGO voor kinderen van Gescheiden Ouders, en een Sociale weerbaarheidstraining. Voor ouders die gaan scheiden en hier vragen over hebben, hebben wij een echtscheidingsspreekuur."

Een bijzondere baan

"Ik zelf heb gewerkt bij Bureau Jeugdzorg," zegt Judith. "Wat ik zo leuk vind aan jeugd- en gezinswerker zijn is dat ik mensen kan helpen zodat het gezin weer rust krijgt en verder kan. De gezinnen zijn blij en tevreden met de ondersteuning van de jeugd- en gezinswerker, vertellen ze.

We helpen ze bijvoorbeeld met het regelen van ondersteuning voor het gezin, gesprekken voeren en mee gaan naar de huisarts als dit nodig is. Omdat wij als jeugd- en gezinswerker verbonden zijn aan één basisschool en kinderdagverblijf zijn wij al bekend bij kinderen en ouders. Dit maakt om hulp vragen makkelijker waardoor steeds meer gezinnen dit ook doen. Wat ik ook erg leuk vind zijn de bedankjes die ik krijg. Ik ontvang tekeningen van kinderen die ik heb geholpen en lieve bedankjes van ouders. Wij gaan voor één gezin, één plan en één contactpersoon. Elk gezin heeft één aanspreekpunt zodat ze niet van het kastje naar de muur worden gestuurd."


"Samen blijven werken met de ouders"

Laura Rutten, gedragswetenschapper

"Je hoeft je nergens voor te schamen"

Gezin met tienjarige dochter

"Opgebloeid door inzet van een hulphond"

Moeder over haar zoon (10)

Onbetaalbaar

"Hoe blij je mensen soms kunt maken is onbetaalbaar," aldus Jolien. "Het beantwoorden van vragen, lastige zaken die je kunt oplossen, en de mooie samenwerking met ouders en hulpverleners die ontstaat om het betreffende kind te helpen maakt het voor mij een bijzondere baan. Ik vind het leuk om structuur aan te brengen en samen met het gezin een plan op te stellen.

Hierbij betrek ik verschillende professionals en maak ik ook gebruik van de kennis binnen Buurtplein bijvoorbeeld de Sociaal Raadslieden of het Formulieren Café. Stel iemand heeft financiële problemen, schakelen wij een buurtcoach in die gespecialiseerd is op het gebied van schulden. We gaan dan samen aan tafel zitten en bespreken hoe we dit het beste kunnen aanpakken.

We kijken altijd naar het totale plaatje en proberen het gezin zo breed mogelijk te ondersteunen. Dit maakt de functie zeer divers. We hebben allemaal verschillende kennis en een verschillende achtergrond maar één en hetzelfde doel: het ondersteunen van gezinnen zodat ze weer verder kunnen."

Contact

De jeugd- en gezinswerker werkt vanuit de wijk, in het buurtteam van Buurtplein. Ook kun je de jeugd- en gezinswerker tegenkomen op de basisschool en bij activiteiten in de wijk. Als je ondersteuning wilt van de jeugd- en gezinswerker neem dan contact op met Buurtplein. 


Dat kan via de website www.buurtplein.nl invullen van het contactformulier of via: 0314-341919.

Zo gaat de jeugd- en gezinswerker te werk